ประชุมหารือกับกรมธุรกิจพลังงานและผู้ค้าน้ำมัน

  ประชุมหารือกับกรมธุรกิจพลังงานและผู้ค้าน้ำมัน

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

คุณปานจิตต์  เหล่าชัยยนต์ ที่ปรึกษาสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก คุณอดิศร  ทองอดุม ตัวแทน คุณศดิศ  ศรีจันทร์ เลขาธิการสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมหารือกับกรมธุรกิจพลังงานและผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  อาคารบี กระทรวงพลังงาน ในหัวข้อนโยบายการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B 20  ในรถบรรทุกขนาดใหญ่  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศ 

สรุปข้อมูลดังนี้

1.ทางกรมฯไม่บังคับใช้ B20 เป็นการทั่วไป  เป็นการสมัครใจใช้และควบคุมการใช้อย่างเข้มงวด

2.ผู้ต้องการใช้น้ำมัน B20 ต้องเข้าร่วมโครงการกับกรมธุรกิจพลังงาน และซื้อน้ำมันผ่านผู้ค้ามาตรา 7 เท่านั้น (ปตท. บางจาก irpc  susco  และ susco dealer )

3.กรณีผู้ประกอบการหรือสมาคมต้องการใช้น้ำมัน B20 สามารถติดต่อประสานไปยังกรมฯหรือผู้ค้ามาตรา 7  เพื่อทราบรายละเอียดการข้อติดตั้ง Tank โดยเงื่อนไข จะเป็นไปตามที่กรมฯและผู้ค้ามาตรา 7 กำหนด 

4.กรมฯการันตี ราคาน้ำมัน B20 จะมีส่วนต่างลดจากราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม  ลิตรละ 3 บาท ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด

กรณีผู้ประกอบการต้องการใช้น้ำมัน B20 สามารถติดได้ที่ กรมธุรกิจพลังงาน

 02-7944967, 02-794414     /อดิศร  ทองอุดม   รายงาน

Visitors: 156,937