ลงพื้นที่ ICD ลาดกระบัง เพื่อศึกษาดูงานแก้ไขปัญหาการจราจร

วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่ ICD ลาดกระบัง เพื่อศึกษาดูงานแก้ไขปัญหาการจราจร ร่วมกับ 

1.การรถไฟแห่งประเทศไทย

2.กรมศุลกากร

3.สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

4.สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก

5.ตำรวจรถไฟมักกะสันและสน.บริเวณใกล้เคียง

 

 โดย คุณสมควร กล่ำแสง นายกสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกและคณะกรรมการของสมาคม 

 นำคณะอนุกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลดังนี้

-  เส้นทางการเดินรถ การจราจรรอบๆ ICD

-  เส้นทางเข้า - ออกจาก ICD   เส้นทางเข้าสู่ถนนมอเตอร์เวย์

-  สำรวจพื้นที่สำหรับการจอดรถ สำรวจพื้นที่การให้เช่า

                                                                               -  สังเกตการณ์ ปริมาณรถที่เข้า-ออก ICD

ทางคณะอนุกรรมาธิการฯ จะสรุปข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ ICD ลาดกระบังในครั้งนี้ และนัดประชุมผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง ยังไม่แจ้งกำหนดการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายสมควร  กล่ำแสง นายกสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก

อดิศร  ทองอดุม รายงาน  092-2561454

Visitors: 156,937