สัมนาสัมนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า

วันที่ 8 มี.ค.61 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 
คุณปานจิตต์ เหล่าชัยยนต์ ที่ปรึกษา และคุณภูมิพัฒน์ คิดชอบ อุปนายก เป็นตัวแทนสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก เข้าร่วมสัมมนา โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาในหัวข้อ “ เสริมสร้างความปลอดภัยและการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า”โดยมีนางหลุยซ่า ราเกร์ รักษาการหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรป (EU)ประจำประเทศไทยและนายทิม มาเลอร์ ผู้อำนวยการ GIZ ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย และผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมพิธี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของประเทศไทย ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ในการนี้นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมผู้บริหารฯ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา

Visitors: 156,936