เอกสารสรุปประชุมการพิจารณาแผนการก่อสร้างย่านกองเก็บตู้สินค้าคอนเทนเนอร์

เอกสารสรุปประชุมการพิจารณาแผนการก่อสร้างย่านกองเก็บตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ ณ ห้องประชุมฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2561

Visitors: 156,937