รายชื่อสมาชิก

 

ชื่อ-นามสกุล

บริษัท-ที่อยู่ 

เมลล์/เบอร์โทร

1.คุณจุฑานุช  ชุมมานนท์

บจก.อาร์ ที เอ็น โลจิสติกส์         1519/71-72 ซอย 41/1 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310

juthanuch@rtnlogistics.com

081-5663650  ,02-5123484 FAX.02-5123805

2. คุณทองอยู่   คงขันธ์

บจก.ที.เค.โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพลายเชน 14 อ.สถานีขนส่งร่มเกล้า ชั้น 5

เลขที่ 516-517 ถ.ไอซีดี แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม.10520

thongyu_pts@hotmail.com

081-8475789, 02-7128216  FAX.02-7128220                   

3. คุณสุพิณ  ฟูกลิ่น

บจก.หทัยรัตน์ ทรานสปอร์ต  32/4 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท 103 ซอยเฉลิมพระเกียรติ์ 28 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Hatairat.transport@gmail.com

086-4618308, 02-3502362  FAX.02-3502363

4. คุณพรทิพย์        บุญเกียรติบุตร

บจก.ซี.พี.บี ทรานสปอร์ต 78/633 หมู่บ้านอมรชัย 4 ถนนพระราม 2 ซอย C3

แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

pornthip@pancustom.co.th

081-9137732, 02-2401906

5.คุณอัจจิมา   ดุลคนิต

หจก.อัจจิมา ขนส่ง    99/270 หมู่ 12 ถนนศรีนครินทร์ ซอยศรีด่าน 22

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

audjima-transport@hotmail.com

081-6682272, 02-6737377 FAX. 02-6715581

6. คุณสาธิต  บุญโต

บจก.เอส.บี.ที ทรานสปอร์ต  50/391 ถนนสุขุมวิท 105 ซอยลาซาล 32

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Satit.b@sbttransport.co.th

081-6570892, 02-2402964-5

7. คุณศดิศ    ศรีจันทร์

บจก.แม่กลองโลจิสติกส์  75/34-35 ถนนราชญาตรักษา  ซอยบางจะเกร็ง 1

ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

sadit@maeklonglogistics.com

099-9789295, 034-711445

8. คุณเชลล์    เที่ยงพนม

บจก.กำแพงเพชรชนาพรทรานสปอร์ต  449   ถนนอาจณรงค์  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กทม.10110

Shell-kpc@hotmail.com

086-0814230, 02-2496376

9. คุณสมควร  กล่ำแสง

หจก.เอส.พี.ซี.เซอร์วิส แมนเนจเมนท์  208 หมู่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์

ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

spc_service-management@hotmail.com

094-2347611, 02-8157136

 

10. คุณธนาธร  วรพฤกษ์พิสุทธิ์

หจก.ไพลินแดง  582/18 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

tv@pldtrans.com

089-8955842, 02-6728838 FAX. 02-672-8839

11. คุณวีระ   เทียนสว่าง 

บจก.วี.เอส.เค เซอร์วิส กรุ๊ป  739  ซอยเอกชัย 109  แขวงบางบอน

 เขตบางบอน  กทม.10150

vsk_service@hotmail.com

081-9256142,02-2402785

12. คุณนิธิ   แจงวาณิชย์ 

บจก.เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์  33/4  ถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  แขวงคลองสามประเวศ  เขตลาดกระบัง กทม.10510

nithi_j@ectt.co.th

086-0838181                                                  

13. คุณบวร   ประมวลความดี  

บจก.เอ็น.วี.พี ทรานสปอร์ต  129/2  ถนน ณ ระนอง  แขวงคลองเตย

 เขตคลองเตย  กทม.10250

transport-kcs@gmail.com

081-6423337, 02-6729558

14. คุณมงคล      ขาวสวัสดิ์

หจก.มงคล เซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ต 298/97 หมู่ 4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ  10290

e21vo@hotmail.com

086-3138774, 02-4259408

15. คุณสมหมาย ประกอบมิตร

หจก.โชคสมหมาย ทรานสปอร์ต   64/190 หมู่ 3  ต.ในคลองบางปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ  10290

choksommai@hotmail.com

089-9255633

16. คุณอู๊ด    คำดวง

หจก.โชคบุญช่วย ทรานสปอร์ต   64/244 หมู่ 3  ต.ในคลองบางปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ  10290

cbt-aood@hotmail.com

081-8146743

17. คุณภูมิพัฒน์    คิดชอบ

บจก.อินแลนด์ คอนเทนเนอร์ดิลิวีรี่  2,2/1,2/2  ถนนแฮปปี้เพลส

แขวงคลองสามประเวศ  เขตลาดกระบัง  กทม. 10520

kidchop.pm@gmail.com

081-9012770, 02-7376339

18. คุณปานจิตต์ เหล่าชัยยนต์

บจก.ชัยชนะทรานสปอร์ตกรุ๊ป    300 ซอยกล้วยน้ำไท 

ถนนพระราม 4  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กทม.10110

cc_panchit@hotmail.com

081-8341008, 02-2494445-7

19. คุณชนะ เหล่าวีระกุล

บจก.ไดนามิค ทรานสปอร์ต  อาคารเอไอเอส แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 28

เลขที่ 89  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กทม.10400

chana.l@cptrading.co.th

089-1399192, 02-6467204-5

20. คุณชุติกาญจน์         มานะศิลปพันธ์

บจก. ส.สิริขนส่ง   1878  ถนนพระราม 4  แขวงคลองเตย

 เขตคลองเตย  กทม.10110

sst_sst@hotmail.co.th

081-9088768, 02-6712490

21. คุณสมชาย       บันลือเสนาะ

บจก. ทิฟฟ่า   19  ชั้น  4   ถนนศรีนครินทร์  แขวงบางนา  เขตบางนา

กทม. 10260

somchai@tiffathai.org

081-7515180

22. คุณศุภร         โสภาอัศวภรณ์

บจก. คอนเซ็นเตอร์  1598   ถนนบางนา-ตราด   แขวงบางนา   เขตบางนา  กทม.10260

ssuphon@concenter.co.th

081-6222821, 02-3935769

23. คุณชุลิตา      ประสิทธิ์เขตกิจ

หจก. พรหมมาต  ทรานสปอร์ต   308 หมู่ 4  ถนนเจ้าคุณทหาร ซอย  3 

แขวงคลองสามประเวศ  เขตลาดกระบัง  กทม.10510

prommart-transport@hotmail.com

089-7935332, 02-1728079

24. คุณพัฒนะ      ศรีสุวรรณธัช

บจก. น นน ( ประเทศไทย )  7  ถนนแฮปปี้เพลส  แขวงคลองสามประเวศ 

เขตลาดกระบัง  กทม. 10520

info@nanon.com

083-9712304, FAX. 02-7375505

25. คุณกิตติชัย        แพร่จรรยา

หจก. บางพลีคอนเทนเนอร์   20/40  หมู่ 17  ต.บางเสาธง   อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ  10540

kittichai@bangpleecontainer.com

094-9943431, 02-1728722 FAX. 02-1728722

26. คุณยุทธกิจ      ชุติมาทิพากร

บจก.ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ  104/10 หมู่ 2  ซอยชัยมงคล 4   แขวงไผ่ลิง

อ.เมืองอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 10300

ycyuttakit@gmail.com

086-9938824

27. คุณวรวีร์      พิริยะประทานคุณ

บจก. เทพราชโลจิสติกส์  14/18  ซอยริมคลองไผ่สิงห์โต   ถนนพระราม 4  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กทม.10110

Sumgroup259@hotmail.com

084-3599115, 02-2593411-3 FAX. 02-2594060

28. คุณพงศธร       เพร็ชขำ

หจก. วีรภัทร การไฟฟ้า 2015  451/379  ซอยสุวินทวงศ์ 11  ถนนสุวินทวงศ์

แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กทม. 10510

pongsatorn.pestkham@hotmail.com

061-8214689

29. คุณพงษ์ปกรณ์        พฤทธิพาณิชย์

หจก.กรุงเทพคอนเทนเนอร์   184 ถนนเลียบคลองมอญ  แขวงทับยาว

 เขตลาดกระบัง   กรุงเทพฯ 10520

pichaichan_ktc1@yahoo.com

095-4655646, 02-1065204 FAX. 02-1065217

30. คุณศักดา        บูรณศิริ

หจก. เอส.พี. 44 ทรานสปอร์ต   127  ถนนเจ้าคุณทหาร  ซอยแฮปปี้เพลส  13

แขวงคลองสามประเวศ  เขตลาดกระบัง  กทม. 10520

Sdandsp44@hotmail.com

081-8493439, 02-7420759

31. คุณวุฒิพงษ์      วิศิษฎ์ศักดิ์

บจก.อ้วน คอนเทนเนอร์  10 หมู่ 13  ตำบลในคลองบางปลากด

อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ  10290

aun.wuttipong@gmail.com

081-6417363, 02-8198291

32. คุณจินตนา       อัครภูษิต

บจก.เวิลด์ เฟรท ( 1986 )   75/14  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตัน

 เขตคลองเตย  กทม.10110

chintana@worldfreight.co.th

081-6122506, 02-2618307-17 FAX. 02-2618318-9

33. คุณสิวารักษ์      มีวงษ์

บจก.เอ็นนารา  99/343 หมู่ 6 หมู่บ้านปาริชาต  ถนนคุ้มเกล้า แขวงลำปลาทิว 

เขตลาดกระบัง  กทม.10520

n-nara@windowslive.com

084-9044334, 02-3635155 FAX. 02-3635156

34. คุณแสงอรุณ         คงบุรี

บจก.ทองชัยนพคุณ ขนส่ง  99  ถนนแฮปปี้เพลส  แขวงคลองสามประเวศ 

เขตลาดกระบัง  กทม. 10520

tay_first@hotmail.com

081-6206299, 02-7383886

35. คุณโรจ     เอกธราวัฒน์

บจก.โรจ ทองสินขนส่ง  125 หมู่ 14  ซอยกิ่งแก้ว 31   ถนนกิ่งแก้ว

ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี  สมุทรปราการ 10540

aroonaap@gmail.com

081-6975386, 02-7383893

36. คุณวรพันธ์        บุญสำราญจิตต์

บจก.สยามเฟิร์ส เอ็กซ์เพลส   88/56  ถนนเทศบาลสงเคราะห์

 แขวงจันทร์เกษม  เขตจตุจักร  กทม.10900

v.phunlaw@gmail.com

081-6125091,02-9543602-7

37. คุณสุวิทย์       ดุรงค์พันธ์ 

บจก. บางพลีใหญ่   76/10  หมู่ที่  3  ถนนเทพารักษ์   ตำบลบางพลีใหญ่

อำเภอบาพลี   จ.สมุทรปราการ  10540

Bpy_trans@yahoo.com

081-3141191, 02-3866167-8

38. คุณยศวีร์     จันทนา

บจก. เอ็ม จี ที ทรานสปร์ต  88/8  ถนนแฮปปี้เพลส  แขวงคลองสามประเวศ 

เขตลาดกระบัง  กทม. 10520

yossavee.j@transport.co.th

090-9927573

39. คุณชโลธร        ฟูกลิ่น

บจก. ชโลธร ทรานสปอร์ต ( 99 )  100/661  ซอยเคหะคลองเตย 4 

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กทม. 10110

Chalotorn.fk@gmail.com

089-6679719, 02-3502362 FAX. 02-3502363

40.คุณนริณ      แก้วกลัด

บจก. ศรีธรรมราชขนส่ง  เลขที่  2  ถนนริมคลองปะปา   ซอยกิตติวานิช

แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กทม. 10800

Work_stm2@outlook.co.th

081-6890902 FAX.02-5876176

41.  คุณดนัย       นาคบุรินทร์

 

หจก. นาคบุรินทร์  59/5  หมู่ที่  6  ตำบลสวนพริกไทย  อำเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี  12000

nakburin@hotmail.com

089-4884727, 02-9795891-2, FAX.02-9756400

42.  คุณสมใจ      ปลัดท้วม

 

บจก.กรีน เยลโล่ ทรานสปอร์ต  31/1 ถนนเชื้อเพลิง  ซอยเชื้อเพลิง(อมร)

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  กทม 10120

Greengreenyellowtransportthai@hotmail.com

081-8404408, 02-2496088, FAX.02-2496087

43.  คุณมนพิสุทธิ์    บุญโต

 

บจก.เอ็ม บี ที ทรานสปอร์ต  88/8  ถนนแฮปปี้เพลส  แขวงคลองสามวา

เขตลาดกระบัง  กทม 10260

 

081-6343010, 02-8355337-8

44. คุณพันรณี        คำดี

 

บจก.พันรณีเทรดดิ้ง  79/52  หมู่ 3  ตำบลถ้ำน้ำผุด  อำเภอเมืองพังงา

จังหวัดพังงา  82000

Seafood.kohkiam@gmail.com

081-4769628

45. คุณถิรเดช     สุขศรี

 

บจก.เขาทอยรีไซเคิล  36/163  หมู่ 9  ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต  83000

tirapower@hotmail.com

094-7955646

46.คุญชาญเกียรติ    ศรีอรัญญ์รัช

บจก.บี ซี เค  โลจิส  เลขที่  7  ซอยประชานิเวศน์ 3  ตำบลท่าทราย 

อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี

bcklogis@outlook.com

02-5035841,063-6659199

47.คุณคำพันธ์     อ้นนอก

บจก.โบ้ แอนด์ อร ทรานสปอร์ต  64/190  หมู่ 3  ตำบลในคลองบางปลากด

อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ 10290

choksommai@hotmail.com

 

%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%

Visitors: 155,851