ประชาสัมพันธ์


 • เอกสารสรุปประชุมการพิจารณาแผนการก่อสร้างย่านกองเก็บตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ ณ ห้องประชุมฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา

 • เรื่อง การเตรียมความพร้อมผู้ขับขี่รถบรรทุก ECO-Drive
  เรียน ท่านสมาชิกสมาคมฯ
  ขออนุญาตนำส่งเอกสารสรุปการเตรียมความพร้อมผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานอย่างมืออาชีพ

 • ส.ผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี ร่วม กระทรวงพลังงาน จัดโครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกประหยัดพลังงานในธุรกิจขนส่งสินค้า เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้ขับขี่รถบรรทุกขนส่งสินค้าให้ได้มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อมและการขับขี่ปลอดภัย
  วันนี้ (2 มิ.ย.) ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางสุนีย์ ภูติวณิชย์ นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "พัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกประหยัดพลังงาน” ซึ่งจัดขึ้นที่ บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อพัฒนาและยกระดับพนักงานผู้ขับขี่รถบรรทุกสินค้าให้มีทักษะและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อไม่ก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่จำ โดยมีพนักงานขับรถบรรทุกซึ่งเป็นสมาชิกในสมาคมฯ เข้าร่วม

  นางสุนีย์ ภูติวณิชย์ นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี กล่าวว่าทางสมาคมฯ ได้ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และสมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อฝึกอบรมพนักงานผู้ขับขี่รถบรรทุกให้เกิดการพัฒนาทักษะในการขับขี่ประหยัดพลังงานและความปลอดภัย รวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศชาติ

  โดยการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกประหยัดพลังงานในธุรกิจขนส่งสินค้า ผู้ขับขี่จะได้รับการอบรมในเรื่องการออกตัวรถโดยไม่เร่งเครื่องยนต์,การใช้รอบเครื่องยนต์ในการเปลี่ยนเกียร์ขึ้น-ลง ,การใช้ความเร็วคงที่ตามที่กฎหมายกำหนด ,การชะลอความเร็วโดยไม่ใช้เบรกเท้า ฯลฯ ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมาฝึกอบรมมาแล้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้กับพนักงานขับรถบรรทุก เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
  " เนื่องจากการขนส่งสินค้าทางถนน ถือเป็นการขนส่งรูปแบบหนึ่งที่สำคัญในภาคการขนส่งนอก เหนือจากการขนส่งทางราง ,ทางน้ำ และทางอากาศ และยังมีความสะดวกสบายและรวดเร็ว ที่สำคัญสามารถเข้าถึงสถานที่ต่างๆได้มากกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่นๆ จึงเป็นที่นิยมใช้มากการขนส่งรูปแบบอื่นๆ จึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะผู้ขับขี่ให้มีความพร้อมที่สุด"นางสุนีย์ กล่าว


Visitors: 156,937