งานประชุมใหญ่

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

ในวันสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 - 22.00 น.  ณ สโมสรการท่าเรือกรุงเทพ ถนนสุนทรโกษา  คลองเตย  กรุงเทพ

Visitors: 156,937