งานประชุมใหญ่สมาคมขนส่งแหลมฉบัง

     วันที่ 15 มีนาคม 2557 นายกและกรรมการได้ร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมขนส่งแลมฉบัง ในการประชุมใหญ่ประจำปี 2556โดย นายก.สุพิณ  ฟูกลิ่น  / ที่ปรึกษา สมาคมฯ คุณปานจิตต์  เหล่าชัยยนต์  / กรรมการ และสมาชิก เข้าร่วมงาน ที่ พิพิธภัณฑ์ทางทะเล  ท่าเรือแหลมฉบัง  ชลบุรี

 
Visitors: 156,441