การประชุมใหญ่สมาคมรถเครน

 Present งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2018

  วันที่ 1 มีนาคม 2557 สมาคมรถเครนจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ที่ ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ต  สระบุรี  นายกสุพิณ ฟูกลิ่น  ประธานที่ปรึกษา คุณทองอยู่  คงขันธ์  กรรมการคุณอัจจิมา  ดุลคณิต และ คุณวีรพจน์  กิตติอัมพานนท์  ร่วมแสดงความยินดี 

 

Visitors: 156,936