การประชุมกรรมการ

วันทีึ่ 20 มีนาคม 2557  เวลา 18.00 น. ห้องประชุม  บริษัท ส.สิริขนส่ง  จำกัด  ประชุมคณะกรรมการ ครั้ง 2/57 วาระสำคัญ ในสรุปการจัดงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ดังนี้      

1.วันจัดงาน / วันที่ 24  พฤษภาคม  2557                     

2.เวลา / 08.00   18.00 น.

2.สถานที่ / สโมสรการท่าเรือและบริเวณสนามบอลเล็ก 

3.ผู้จัดการประชุม / อนุมัติให้Organizer มืออาชีพ เป็นแกนหลัก

4.Main Sponser / ค่ายรถอีซูซุ

      ทางสมาคมฯขอขอบคุณ  คุณชุติกาญจน์ มานะศิลปะพันธ์ ( เจ้กบ) บริษัท ส.สิริขนส่ง จำกัด  ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ประชุมและอาหารค่ำแก่คณะกรรมการฯ

Visitors: 156,937