คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่ ICD ลาดกระบัง เพื่อศึกษาดูงานแก้ไขปัญหาการจราจร ร่วมกับ 1.การรถไฟแห่งประเทศไทย  2.กรมศุลกากร  3.สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย  4.สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก  5.ตำรวจรถไฟมักกะสัน และสน.บริเวณใกล้เคียง โดย คุณสมควร กล่ำแสง นายกสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกและคณะกรรมการของสมาคม ...อ่านเพิ่มเติม

 


Present งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2018

 


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

 • ขอขอบพระคุณ ISUZU
  ขอขอบพระคุณ ISUZU

  ขอขอบพระคุณ ISUZU ที่ให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ในการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 10 ก.พ.2561

 • วันที่ 7 ธ.ค.2560 นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการ เข้าเยี่ยมชมบริษัท M.A.N. โดยคุณธนภัทร ให้การต้อนรับ ให้การตอบรับสนับสนุนการจัดงานและเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานบริษัท เอส บี ที ทรานสปอร์ต จำกัด ถ.สรรพาวุธ บางนา กรุงเทพฯ
 • เข้าเยี่ยมชมและเรียนเชิญ บริษัท ภาวีกิต ทรัค เซลส์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถหัวลากยี่ห้อ ฟูโซ่ และ รถบรรทุกและรถโดยสารเมอเซเดสเบนส์ ในประเทศไทย
  เข้าเยี่ยมชมและเรียนเชิญ บริษัท ภาวีกิต ทรัค เซลส์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถหัวลากยี่ห้อ ฟูโซ่ และ รถบรรทุกและรถโดยสารเมอเซเดสเบนส์ ในประเทศไทย

  สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก นำโดยคุณบวร ประมวลความดี อุปนายกสมาคมฯ และ ุณธนาธร วรพฤกษ์พิสุทธิ์
  กรรมการสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมและเรียนเชิญ บริษัท ภาวีกิต ทรัค เซลส์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถหัวลากยี่ห้อ ฟูโซ่ และ รถบรรทุกและรถโดยสารเมอเซเดสเบนส์ ในประเทศไทยโดยมี คุณสุรัติ วทานิยปราโมทย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ภาวีกิตฯ ให้การต้อนรับ และตอบรับเข้าร่วมงานประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
 • พลเอก วรพงษ์ ให้เกียรติเป็นประธานจัดงานประชุม IM-EX TA 2018
  พลเอก วรพงษ์ ให้เกียรติเป็นประธานจัดงานประชุม IM-EX TA 2018

  พลเอก วรพงษ์ ให้เกียรติเป็นประธานจัดงานประชุม IM-EX TA 2018
  และหารือด้านปัญหาโลจิสติกส์

  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมาธิการโลจิสติกส์ กรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ที่ 4 จากขวา) ได้ให้เกียรติกับคณะกรรมการบริหารสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก นำโดย คุณสมควร กล่ำแสง นายกสมาคมฯ (ที่ 4 จากซ้าย) และ คุณวิสาร ฉันท์เศรษฐ์ ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย (ที่ 2 จากขวา) เข้าพบ ณ อาคารรัฐสภา 2 ห้องประชุม 105 รัฐสภา
  โดยทางสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก ขอเข้าพบเพื่อชี้แจงการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 และเรียนเชิญ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ให้เกียรติร่วมงานในฐานะประธานเปิดงานประชุม โดยทาง ท่านประธานคณะอนุกรรมาธิการโลจิสติกส์ฯ ได้ให้การตอบรับอย่างเป็นทางการ
  ทั้งนี้การจัดงานประชุมใหญ่สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 10.00 – 21.30 น. ณ บริษัท เอส บี ที ทรานสปอร์ต จำกัด ถ.สรรพาวุธ บางนา กรุงเทพฯ
 • ผู้สนับสนุนการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
  ผู้สนับสนุนการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

  ผู้สนับสนุนการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
 • งานเลี้ยงส่ง Mr.Sata และงานเลี้ยงต้อนรับ Mr.Kasahara ผู้บริหาร บจก.ตรีเพชรอีซูซุ
  งานเลี้ยงส่ง Mr.Sata และงานเลี้ยงต้อนรับ Mr.Kasahara ผู้บริหาร บจก.ตรีเพชรอีซูซุ

  คุณสมควร กล่ำแสง นายกสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก และคณะกรรมการบริหาร ร่วมงานเลี้ยงส่ง Mr.Sata และงานเลี้ยงต้อนรับ Mr.Kasahara ผู้บริหาร บจก.ตรีเพชรอีซูซุ เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
  ที่โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว
  ห้องกรุงเทพ 2 เวลา 18.00-20.30 น.
 • การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และระบบขนส่งทางรางรองรับไทยแลนด์ 4.0
  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และระบบขนส่งทางรางรองรับไทยแลนด์ 4.0

  เรื่อง สรุปการเข้าร่วมสัมมนา การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และระบบขนส่งทางรางรองรับไทยแลนด์ 4.0
  เรียน คณะกรรมการบริหารและท่านสมาชิกของสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก

  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดจัดสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และระบบขนส่งทางรางรองรับไทยแลนด์ 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และระบบขนส่งทางรางเพื่อให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้รับทราบและแสดงความเห็นเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะฝีมือที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
 • ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง LTFTกับ CAT
  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง LTFTกับ CAT

  วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560
  คุณสมควร กล่ำแสง
  นายกสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก
  คุณปานจิตต์ เหล่าชัยยนต์
  คุณสมหมาย ประกอบมิตร
  คุณอู๊ด คำดวง
  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง LTFTกับ CAT
  ด้วยสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และกรมการขนส่งทางบก ได้ตกลงกัน 3 ฝ่าย เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือกันในหลายประเด็นดังนี้
  1.เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ในการระบบGPS
  2.เพื่อแบ่งเบาลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบ GPS
  3.เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
  4.เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้ระบบ GPS
  5.เพื่อการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ของทุกภาคส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

  โดยกำหนดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน
  ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560
  เวลา 09.00-12.00 น
  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น30 อาคาร
  CAT Tower ถนนเจริญกรุง
  บางรัก กทม.
  (ไปรษณีย์กลาง บางรัก)

  โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก
  ท่านสนิท พรหมวงษ์
  อธิบดีกรมการขนส่งทางบกมาเป็นประธานในพิธี
 • โครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อส่งเสริมการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและได้มาตราฐาน(TDSC)
  โครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อส่งเสริมการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและได้มาตราฐาน(TDSC)

  แจ้งสรุปผลการเข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก

  กรมการขนส่งทางบกเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ของโครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อส่งเสริมการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและได้มาตราฐาน(TDSC)

 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ยกระดับคุณภาพการให้บริการ ด้านประกันภัยแก่ผู้ประกอบการ ตามโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ยกระดับคุณภาพการให้บริการ ด้านประกันภัยแก่ผู้ประกอบการ ตามโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS

  วันอังคารที่ 29 สค.60 ณ กรมการขนส่งทางบก คุณสมควร กล่ำแสง นายกสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ยกระดับคุณภาพการให้บริการ ด้านประกันภัยแก่ผู้ประกอบการ ตามโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย นายคมสัน ทองตัน กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยบริษัท วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงภัย จำกัด โดยนายธีรพล อัศวธิตานนท์ กรรมการ เป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและภาคประกันภัย เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านประกันภัย แก่ผู้ประกอบการขนส่ง ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีติดตามการเดินรถด้วยระบบ GPS Tracking ภายใต้โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ของกรมการขนส่งทางบก
 • บรรยายพิเศษเรื่องการใช้น้ำมัน
  บรรยายพิเศษเรื่องการใช้น้ำมัน

  บริษัทศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นยี่ห้อ MOTUL เข้ามาบรรยายพิเศษเรื่องการใช้น้ำมัน แก่สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก
  พร้อมทั้งจัดโปรโมชั่นนี้เฉพาะสมาชิกของสมาคมฯเท่านั้น โดยโปรโมชั่นนี้จัดถึงวันที่ 15 กันยายน 2560

 • เอกสารสรุปประชุมการพิจารณาแผนการก่อสร้างย่านกองเก็บตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ ณ ห้องประชุมฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา

 • เรื่อง การเตรียมความพร้อมผู้ขับขี่รถบรรทุก ECO-Drive
  เรียน ท่านสมาชิกสมาคมฯ
  ขออนุญาตนำส่งเอกสารสรุปการเตรียมความพร้อมผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานอย่างมืออาชีพ

 • วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่ ICD ลาดกระบัง เพื่อศึกษาดูงานแก้ไขปัญหาการจราจร ร่วมกับ
  1.การรถไฟแห่งประเทศไทย
  2.กรมศุลกากร
  3.สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
  4.สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก
  5.ตำรวจรถไฟมักกะสันและสน.บริเวณใกล้เคียง
  โดย คุณสมควร กล่ำแสง นายกสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกและคณะกรรมการของสมาคม
  นำคณะอนุกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลดังนี้
  - เส้นทางการเดินรถ การจราจรรอบๆ ICD
  - เส้นทางเข้า - ออกจาก ICD เส้นทางเข้าสู่ถนนมอเตอร์เวย์
  - สำรวจพื้นที่สำหรับการจอดรถ สำรวจพื้นที่การให้เช่า
  - สังเกตการณ์ ปริมาณรถที่เข้า-ออก ICD
  ทางคณะอนุกรรมาธิการฯ จะสรุปข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ ICD ลาดกระบังในครั้งนี้ และนัดประชุมผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง ยังไม่แจ้งกำหนดการ

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  นายสมควร กล่ำแสง นายกสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก
  อดิศร ทองอดุม รายงาน 092-2561454

 • วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  คุณปานจิตต์ เหล่าชัยยนต์ ที่ปรึกษาสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก คุณอดิศร ทองอดุม ตัวแทน คุณศดิศ ศรีจันทร์ เลขาธิการสมาคมฯ
  เข้าร่วมประชุมหารือกับกรมธุรกิจพลังงานและผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี กระทรวงพลังงาน ในหัวข้อนโยบายการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B 20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศ
  สรุปข้อมูลดังนี้
  1.ทางกรมฯไม่บังคับใช้ B20 เป็นการทั่วไป เป็นการสมัครใจใช้และควบคุมการใช้อย่างเข้มงวด
  2.ผู้ต้องการใช้น้ำมัน B20 ต้องเข้าร่วมโครงการกับกรมธุรกิจพลังงาน และซื้อน้ำมันผ่านผู้ค้ามาตรา 7 เท่านั้น (ปตท. บางจาก irpc susco และ susco dealer )
  3.กรณีผู้ประกอบการหรือสมาคมต้องการใช้น้ำมัน B20 สามารถติดต่อประสานไปยังกรมฯหรือผู้ค้ามาตรา 7 เพื่อทราบรายละเอียดการข้อติดตั้ง Tank โดยเงื่อนไข จะเป็นไปตามที่กรมฯและผู้ค้ามาตรา 7 กำหนด
  4.กรมฯการันตี ราคาน้ำมัน B20 จะมีส่วนต่างลดจากราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ลิตรละ 3 บาท ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด
  กรณีผู้ประกอบการต้องการใช้น้ำมัน B20 สามารถติดได้ที่ กรมธุรกิจพลังงาน
  02-7944967
  02-7944144
  อดิศร ทองอุดม รายงาน

สนใจออกบูธในงานกับเรา

ราคา 20,000 บาท / พื้นที่ 9 ตรม 

อุปกรณ์ภายในบูธมาตรฐาน ขนาด 3x3 เมตร มีรายละเอียดดังนี้
1.โต๊ะ 1 ตัว     2.เก้าอี้ 2 ตัว     3.ไฟฟลูออเรสเซน 2 ดวง     4.เต้าเสียบไฟ 5 Amp.     5.ป้ายชื่อ 1 ป้าย    ุ6.ถังขยะ 1 ถัง

ติดต่อ คุณบุตรตรี สง่างาม  โทร 0 2117 4831 มือถือ 09 4959 2259

แผนที่สถานที่จัดงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สถานที่อยู่ติดกับ มูลนิธิสายใจไทย


 

Visitors: 156,937